Керівник МО Кондесюк Т.В.


Наші цінності


     Любов до Батьківщини — це велика чеснота. Не може любити Бога людина, яка не навчилася шанувати своїх батьків і свою Батьківщину. Добра дитина не кидає матір у стражданні й недолі і не перестає любити її. Такою ж має бути любов до рідної землі. Благоговійно шанувати Богом дану нам Вітчизну, пізнавати серцем її страдницький шлях, її святих і святині, уболівати й молитися за неї, охороняти від знищення рідну мову та культуру — це наш святий обов’язок!


Ми за якісні зміни в українській освіті!

 Післядипломна освіта

Україна потребує створення нової системи післядипломної освіти вчителя, яка враховувала би кращий зарубіжний досвід. Підвищення кваліфікації має забезпечувати особистісні потреби вчителя у професійному розвиткові. Для цього необхідно розробити діагностичну модель професійного розвитку вчителя, на основі якої він міг би визначати рівень своїх професійних навичок та особисті потреби їхнього розвитку (за прикладом Нідерландів). Цікавим є також досвід США, де Міністерство освіти кожного штату пропонує вчителям навчання за дистанційними модулями. Після їх опанування вчитель отримує відповідний сертифікат. На часі також створення сучасної єдинодержавної установи підвищення кваліфікації (наприклад, Агенції професійного розвитку педагогічних працівників), яка б розробляла політику у галузі післядипломної освіти. 

Тиждень педагогічної майтерності вчителів словесності

ПІДСУМКИ ТИЖНЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

По завершенню тижня педагогічної майстерності у методичному кабінеті гімназії відбулося підсумкове засідання, на якому було проаналізовано проведені уроки та позакласні заходи, вироблено рекомендації щодо удосконалення роботи вчителів кафедри. Було відмічено високий рівень підготовки вчителів до уроків, реалізацію навчальної, розвивальної та виховної мети в ході їх проведення, використання інтернет-технологій, технологій розвитку критичного мислення та кооперативного навчання  на уроках, що свідчило про розуміння вчителями сучасних тенденцій розвитку освіти, упровадження в навчальний процес найновіших здобутків сучасної педагогічної науки. Учителями кафедри було прийнято рішення популяризувати досвід роботи на сторінках педагогічної фахових видань, на освітніх сайтах.

03 березня

У актовій залі гімназії відбулося урочисте відкриття Всеукраїнської українознавчої гри "Соняшник", у якій взяли участь 120 гімназистів. Учні виконали пісні та прочитали вірші про Україну та українську мову, про нашу історію та мужніх захисників, які сьогодні  протистоять російським агресорам і боронять рідну землю від загарбників.


Українська література в 6-А класі


 «Мовно-літературний лабіринт»

22 лютого 2017 року в рамках тижня педмайстерності вчителів словесності  вчителем Солоденко Л. І. було проведено інтелектуальну гру «Мовно-літературний лабіринт» між командами учнів  7-А та 7-Б класів. Гра складалася з 8 різноманітних конкурсів, під час яких учні показали високий рівень знань з української мови та літератури. Семикласники відповідали на запитання бліц-конкурсу, виявили кмітливість у розгадуванні ребусів, відгадували зашифровані фразеологізми, прислів’я та приказки, продемонстрували знання творчості українських письменників. Гра пройшла цікаво і сприяла підвищенню інтересу гімназистів до вивчення мови та літератури.

3 березня 2017 року вчителем Солоденко Л. І. було проведено урок української мови «Узагальнення вивченого з теми «Прикметник» у 6-В класі.

Під час уроку шестикласники повторили, узагальнили та систематизували знання з вивченої теми, удосконалювали вміння застосовувати правильні форми прикметників у мовленні, збагачували свій словниковий запас. Цікавий мовленнєво-комунікативний дидактичний матеріал сприяв розвиткові уваги учнів, спостережливості, вихованню любові до природи, бережливого ставлення до неї.


Урок української літератури

в 7-А класі

28.02.2017 року  Сахненко Т.Ф.  провела урок  української літератури в 3(7)-А класі «Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах» Ліни Костенко». Щоб розкрити тему уроку, показати особливість дівчинки Анни, її неординарність, учитель використала міжпредметні зв’язки і ознайомила учнів із творчістю Марії Примаченко. На уроці прозвучала пісня «Неповторність» у виконанні Оксани Білозір. Учні працювали із тлумачним словником, щоб з’ясувати значення слів «символ» та «сірий». Учитель застосувала різні форми роботи: евристична бесіда, компаративний аналіз, літературний диктант, випереджувальні завдання. Під час уроку було використано мультимедійну презентацію, аудіозпис  вірша «Кольорові миші».


Урок української мови

в 5-Б класі

Кондесюк Т.В. 24 лютого провела урок української мови у 5-Б класі. Учні удосконалили вміння вимовляти та писати слова з апострофом, повторили написання слів зі спрощенням та м’яким знаком. На початку уроку учні окреслили коло своїх знань і вмінь з теми та визначили мету роботи. Учитель дібрала цікаві вправи, які активізували увагу учнів, концентруючи її на мовному матеріалі, актуалізували творчий потенціал, дозволяючи кожному гімназистові розкрити своє бачення навколишнього світу у процесі опрацювання української орфографії. Учні «ремонтували» слова, писали диктант з таємницею, із маркуванням, виконували вправи з ключами, створювали власні висловлення. Урок видався цікавим і корисним, про що учні розповіли під час рефлексії. 


Урок зарубіжної літератури

в 5-Б класі

В рамках тижня педмайстерності вчителів гуманітарного циклу 22 лютого   в 5-Б класі було проведено урок зарубіжної літератури на тему: «Ідея радості життя й відкриття світу у повісті Елеанор Портер «Полліанна».  Учитель Зіменкова Н.М. вміло поєднала форми та методи діалогового начання:  евристична бесіда за прочитаним текстом, обговорення уривків твору, розповіді від імені героїв повісті; робота з таблицею, розповіді-повідомлення.

           Учні показали гарні знання та розуміння художнього тексту, активно висловлювали свої міркування, уміло  доводили  свої думки.  Відмінно справилися з виконанням творчого завдання – Катаєва Марія, Студзінська Катерина, Тутик Дмитро, Кривенко Альбіна, Ковбаса Софія, Солодюк Єлизавета, Путнс Владлен.  

Учні почувалися співавторами уроку, були активними й відповідальними,  працювали творчо та досягли високих результатів.  Велике зацікавлення викликало продовження історії  дівчинки в книзі «Юність Полліанни», про яку розповіла Солодюк Єлизавета. Учні з захопленням сприймали інформацію про   світове  визнання твору «Полліанна», дізналися про Всесвітній день Полліанни, познайомилися з пам’ятником літературному героєві.  На завершення діти виготовили «Намисто Полліанни» - прикріпили свій «кристалик»,  пригадавши  радісну подію останнього дня. Учні склали «Поради для дорослих і  дітей» та  дійшли висновку, що світ навколо нас є прекрасним, треба лише вчитися помічати і цінувати радісні події та  зберігати оптимізм в будь – яких життєвих ситуаціях.

 


21 лютого

До Міжнародного дня рідної мови в гімназії було проведено учнівську конференцію для учнів старших класів, на якій гімназисти виступили з доповідями про сучасні тенденції розвитку української мови як державної, особливості функціонування її в суспільстві, зокрема в ЗМІ та на телебаченні, створили мовний портрет старшокласника, дізналися, скільки мов може вивчити людина та хто в Україні був поліглотом, прослухали цікаву інформацію про мови світу. 


Учимось писати есе

Есе як ефективний вид навчальної роботи

Есе (від фр. «essai», англ. «essay», «assay» — спроба, нарис, лат. «exagium» — зважування) — це прозовий твір–міркування, у якому автор висловлює свої погляди на проблему чи думки з приводу спірного питання, не претендуючи на вичерпне висвітлення теми. Есе виражає суб’єктивні враження.

Навчаючи школярів писати есе, учитель розвиває їхнє самостійне творче мислення. Писати есе корисно, тому що цей вид роботи навчає школярів чітко й грамотно формулювати власні думки, структурувати інформацію, установлювати причиново-наслідкові зв’язки, відточувати стиль письма тощо. «На відміну від інших методів контролю й перевірки знань, метою есе є діагностика продуктивної, творчої складової пізнавальної діяльності, котра припускає аналіз інформації, його інтерпретацію, побудову міркувань, порівняння фактів, підходів й альтернатив, формулювання висновків, особисту оцінку автора».

Жанр есе передбачає свободу творчості. Есе може бути написане про що завгодно і як завгодно, головна вимога — виразити своє «Я», свої думки, почуття, ставлення до світу. Есе дає учневі простір для викладу думок, не обмежує композиційними, змістовими чи стилістичними рамками. Жоден інший вид письмових робіт у шкільній практиці не має таких переваг.

          Окреслимо відмінності есе  від інших жанрів учнівських письмових робіт:

 

Особливості деяких видів письмових робіт

Особливості есе

Твір на літературну тему

Аналіз художнього твору поєднано з власними роздумами. Учень часто залежний від чужих інтерпретацій тексту, робота зводиться переважно до переказування чужих думок

Яскраво виражена авторська позиція. Щоб виразити себе, автор есе наводить багато прикладів, проводить паралелі, добирає аналогії; використовує асоціації, символи, робить непередбачувані висновки, тож виникають несподівані повороти думки

Роздум:

строго визначена структура  висловлення: теза, аргументи, висновок

Вільна композиція.

Стилю притаманні легкість, ефект розмови із співбесідником, образність, афористичність

Оповідання:

мета — зображення певної події, наявність сюжету й вигаданих або справжніх героїв

Мета — інформація чи інтерпретація, інформування про ідеї, пояснення і переконання, а не переказування подій чи ситуацій; немає вигаданих персонажів і сюжету

Реферат:

можлива компіляція досить великих уривків з авторських робіт з посиланнями на джерела

Ексклюзивна робота, у якій автор висловлює СВОЮ точку зору

 

Нарис:

у центрі — певна подія, яка справила сильне враження на автора

У центрі — суб’єктивна точка зору на проблему, подію чи ситуацію, яку автор описує чи аналізує 


          Але написати есе не означає писати будь про що. Передовсім необхідно правильно обрати тему. Вона має бути сформульована у формі проблемного питання й повинна спонукати учнів до роздумів.

      Правильно написати есе означає:

·       чітко, логічно, переконливо, цікаво й образно висвітлити проблему;

·  проявити свою особистість, що насамперед означає висловити оригінальні ідеї та нестандартний погляд на проблему;

·       не соромитися бути собою;

·       уникати загальників, добирати найцікавіші, найсоковитіші конкретні приклади, не забувати про деталі й не ховатися за шаблонами;

·       обрати цікаву форму викладу, щирий тон — не офіційний, але й не надто фамільярний.

Щодо композиції есе є різні думки. Одні джерела вказують, що такий текст є довільним за формою: «Ефект жанрової свободи створюється відсутністю жорстких композиційно-мовленнєвих схем. Рух думки невимушений, з частими переходами від конкретного до абстрактного, що неминуче розсуває горизонт дослідження в ім’я пошуку істини. Єдність же цілого осягається кожним автором за непрогнозованою схемою, хоча в підсумку можна говорити про композиційно-мовленнєву гармонію, відмінну од інших жанрів».

          Дехто з  авторів наполягає на наявності певних обов’язкових елементів есе:

1.    Вступу, у якому необхідно обґрунтувати вибір теми, правильно сформулювати проблему. Іншими словами, перший абзац має пояснювати, про що йтиметься в роботі.

2.    Основної частини, у якій відбувається розгортання думки з приводу проблеми, аналізується питання й аргументуються думки. У цій частині учень може довільно використовувати матеріал, але він має бути підпорядкований внутрішній логіці викладу думок.

3.    Узагальнення й аргументованих висновків відповідно до теми.

Обсяг есе вчитель не повинен регламентувати: він може бути від кількох абзаців до кількох аркушів.

Для ознайомлення учнів зі зразками есе можна запропонувати їм прочитати кращі зразки української есеїстки:

 «Вечірні розмови» М. Рильського, «Неложними устами» П. Загребельного, «Духовний меч» І. Драча, «Тричі мені являлася любов» Р. Горака, «Страсті за націоналізмом» Я. Грицака; «Шевченко, якого не знаємо» Г. Грабовича, «Моя Леся Українка» Н. Зборовської, «Шлях аріїв» Ю. Канигіна, «Введення у Бу-Ба-Бу» В. Неборака, «Хроніки від Фортінбраса» О. Забужко, «Знаки часу» І. Кошелівця. Не можна також не згадати про таких видатних есеїстів, як Ю. Шерех, І. Дзюба, В. Стус.

          Як зразок з учнями старших класів можна опрацювати есе М. Рябчука «Від Малоросії до Індоєвропи: українські автостереотипи». 


Ми - найкращі!

За результатами ЗНО-2016 з української мови та літератури Білоцерківська гімназія №2 має найвищі показники з-поміж навчальних закладів міста! 

Ми пишаємося нашими вчителями та учнями!


Законопроект "Про освіту" 

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення оновлену редакцію проекту Закону України "Про освіту". Документ оприлюднено на сайті відомства.

В аналізі регуляторного впливу проекту Закону України "Про освіту" зазначається, що прийняття документа у новій редакції докорінно змінить принцип функціонування сфери освіти.

У Міністерстві освіти і науки зазначають, що дія розробленого законопроекту забезпечить удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях, створить умови для освіти особи упродовж життя, створить умови високоякісної системи освіти, доступної для кожної людини, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами.

Також буде проведена децентралізація управління системою освіти та чітке розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо заснування закладів освіти, їх ліцензування, акредитації, здійснення інших функцій.

Закон має забезпечити безоплатність дошкільної, повної загальної середньої освіти у державних та комунальних навчальних закладах, розвиток та підтримку профільного навчання.

Чи потрібнісучасним дітям електронні книжки?

Для сучасних дітей необхідно створювати електронні книжки і електронні підручники, які будуть цікавими. Про це під час своєї участі у Форумі видавців у Львові наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

“Я не втомлююсь повторювати, що паперовий формат книжки - це святий для нас формат, ми її дуже любимо тримати, нюхати, гортати, але для сучасних дітей ми мусимо створювати електронні книжки і електронні підручники, які будуть мати мультимедійні вкладення, цікавинки, через які дитина зможе навчатися та знайомитися зі світом, бо ці діти інші”, - сказала міністр освіти і науки.

Також за словами міністра, завдяки прозорому конкурсу підручників, що був проведений цього року, вдалося зберегти гроші і за державний кошт буде надруковано хрестоматії для початкової школи – в них будуть твори сучасних українських авторів, яких додали до програми 1-4 класів після оновлення програм.

“Зараз дуже важливо відкрити шлюзи для того, щоб хороша дитяча книжка потрапляла в шкільні бібліотеки”, - зазначила міністр освіти і науки.

Концепція нової української школи

Що таке концепція Нової української школи? Для чого вона потрібна? Які основні компоненти увійдуть до «формули Нової української школи»? Де можна ознайомитися з проектом концепції та як взяти участь в обговоренні?

Концепція Нової української школи простою мовою пояснює ідеологію змін, що закладені в проекті базового закону «Про освіту», який знаходиться у Верховній Раді України та очікує на повторне перше слухання. Мета цього документу – зацікавити ідеєю реформування освіти та долучити до широкого суспільного діалогу батьків, вчителів, організації, місцеві органи влади.

Затверджена концепція Нової української школи, підтримана усіма зацікавленими сторонами, потрібна для того, щоб сформувати чітке уявлення про мету шкільної реформи, її кінцевий результат та сформувати програму дій. Так, презентована концепція містить в собі як чіткі програмні моменти (наприклад, перехід до 12-річної шкільної освіти, структурний поділ школи-12-річки на 3 рівні), так і ціннісні, філософські поняття – орієнтацію виховного процесу в школі на загальнолюдські цінності, до яких відносяться: гідність, чесність, справедливість, повага до життя, повага до себе та інших людей, повага до прав людини, свобода, демократія, культурне розмаїття, патріотизм, повага до рідної мови, турбота про довкілля, солідарність, відповідальність.

Відповідно до презентованої концепції формулу Нової української школи складатимуть 8 базових компонентів:

Новий зміст освіти, заснований на формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві.

Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно.

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм.

Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

Нова структури школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя.

Децентралізація та ефективне управління, які нададуть школі реальну автономію.

Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечить рівний доступ усіх дітей до якісної освіти, незалежно від їх місця проживання, матеріального стану родини тощо.

Міністерство освіти і науки наголошує на тому, що представлений документ є відкритим до обговорення – кожен може долучитися до суспільного діалогу та надіслати свої пропозиції на електронну пошту novashkola@mon.gov.ua . В темі листа варто вказати «Обговорення концепції», а в самому листі обов’язково зазначити назву розділу. Абзац і номер сторінки, щодо яких пропонуються зміни.

ЗАСІДАННЯ МО

16 травня відбулося засідання методичного об'єднання вчителів української мови та літератури, на якому було обговорено важливі питання, зокрема підготовку до ДПА в 9-х класах (відібрано й розглянуто тексти диктантів), підготовку до адміністративних контрольних робіт з української мови та літератури, участі учителів кафедри у відборі підручників для 8-х класів; підбито підсумки участі учнів закладу у Всеукраїнській грі "Соняшник"; сплановано роботу з обдарованими дітьми на 2016/2017 навчальний рік.


Вітаємо лауреатів конкурсу!

28 листопада відбувся ІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.

Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика має на меті утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед молоді, виховання поваги до культури й традицій українського народу. Завданням конкурсу є підвищення рівня знань учнів з української мови, виховання у молодого покоління українців любові до мови, свого народу, усвідомлення того, що українська мова є генетичним кодом української нації.

Вітаємо найкращих учнів, які представляли нашу гімназію:

Жолонковська Софія (5-В) - ІІ місце

Занько Ксенія (9-Б) - ІІІ місце

Горохова Маргарита (10-А) - ІІІ місце


Вітаємо переможців

21 листопада відбувся І етап Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка. Учні нашої гімназії стали переможцями та лауреатами конкурсу.

Вітаємо

Косяченко Анастасію (6-Б) - І місце

Ракитянську Ольгу (7-В) - ІІ місце

Баранюк Анастасію (10-А) - ІІІ місце

                                                                               Федик Юліану (11-Б) - ІІІ місце


Про насПлан роботи

Завдання